Aktywność naukowa CRB

Artykuły

2022

 1. Obolewicz J., Baryłka A.  Dokumentacja gwarantem bezpiecznej budowy obiektu budowlanego, Przegląd budowlany 1/2022

2021

 1. Chmielewski R., Baryłka A., Obolewicz J. Analysis of design solutions for strengthening the load-bearing structure of a building for further safe use. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2021; 1 (104): (str. 5÷10), DOI: 5604/01.3001.0014.8481.
 2. Chmielewski R., Baryłka A., Obolewicz J. The impact of design and executive errors affecting the damage to the floor of the concert hall. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2021, 2 (104), (str. 49÷56), DOI: 5604/01.3001.0014.8488.
 3. Baryłka A., Chmieliński M., Praktyczne aspekty bezpieczeństwa przemieszczania ładunków wielkogabarytowych przy wykorzystaniu systemów hydrauliki siłowej w portach morskich, Przegląd Techniczny, nr 6/2021, (str. 16÷21). ISNN 1689-1724
 4. Owczarek M., Owczarek M., Baryłka A., Grzebielec A. Measurement method of thermal diffusivity of the building wall for summer and winter seasons in Poland. Energie 2021 , 14 (13), 3836; https://doi.org/10.3390/en14133836
 5. Baryłka A. Effort of the protective structure of the shelter under the influence of an external fire. Archives of Mechanical Engineering, Vol 68. 2(2021), (str.183-193). DOI: 10.24425/ame.2021.137047
 6. Baryłka A., Tomaszewicz D. Anchorages bonded system in experimental research and their comparison with FEM models. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2021, 2 (106), (str. 49÷55), DOI: 10.5604/01.3001.0015.2417 (punkty za publikację  70 pkt.)
 7. Obolewicz J., Baryłka A., Bezpieczna budowa, Atest Ochrona Pracy, 10/2021, (str. 24÷27).
 8. Obolewicz J. (50%), Baryłka A. (50%), Inżynieria zarządzania budową, Inżynier Budownictwa, nr 12/2021, (str. 56÷61).
 9. Ruciński A., Grzebielec A., Jaworski M., Laskowski R., Niewiński G., Baryłka A., Rusowicz A., The Problem of Smog-Particle Removal in Large Cities—Experimental Analysis of Some Filtration Materials Energies 2021, 14(23), 8012; https://doi.org/10.3390/en14238012
 10. Baryłka A. Studies on the impact of external fire on the lye of the shelter housing. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2021, 109 (1): (str. 11-16), DOI: 10.5604/01.3001.0015.5855
 11. Baryłka A. Tomaszewicz D. . Relationship of the interaction load capacity of anchors on their number and anchoring system. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2021,
 12. Obolewicz J., Baryłka A., Inżynieria zarządzania budową, Inżynier Budownictwa 12/2022 (str. 56-61) ISSN 1732-3428
 13. Baryłka A., Tomaszewicz D., Relationship of the interaction load capacity of anchors on their number and anchoring system, Achievements of Materials Science and Engineering 2021

2020

 1. Baryłka A., The impact of fire on changing the strngth of the underground shelter structure. Rynek Energii nr 1(146), 2020, (str. 71-75).
 2. Kowszuk J. Baryłka A., Gospodarowanie odpadami – przepisy i praktyka, Administrator i Menedżer Nieruchomości nr 03, 2020, (str. 20-21).
 3. Baryłka A., Obolewicz J. Safety and health protection in managing construction projects, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 1, 2020.
 4. Baryłka A. Największe katastrofy budowlane w Polsce. Dozór Techniczny nr 2020-2 (str. 10-19)
 5. Baryłka A., Obolewicz J. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi, ATEST – Ochrona Pracy,  nr 5, 2020, (str. 18 – 24)
 6. Kowszuk J. Baryłka A., Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym Administrator i Menedżer Nieruchomości nr 05, 2020, (str. 14-15).
 7. Baryłka A., The issue of the suitability of buildings used for state defense in the field of safety engineering.  Przegląd Techniczny nr 14-15, 2020, (str.30-34).
 8. Tomaszewicz D, Baryłka A., Wpływ kształtu powierzchniowego kotew wklejanych na ich nośność,  Materiały Budowlane nr 6, 2020 (str. 52-53).
 9. Baryłka A, Tomaszewicz D. Influence of surface shape of glued anchors on their load capacity  Modern Engineering  nr 1, 2020.
 10. Obolewicz J. Baryłka A., Mapa wiedzy i jej znaczenie w cyklu życia obiektu budowlanego, Przegląd Techniczny nr 16-17, 2020, (str. 16-20).
 11. Obolewicz J. Baryłka A., Inżynieria bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie, Przegląd Techniczny nr 16-17, 2020, (str,21-23, 26-27.
 12. Obolewicz J. Baryłka A. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi, Dozór techniczny nr 4, 2020, (str. 5 – 11).
 13. Obolewicz J. Baryłka A. Zagrożenia na budowie cz. 1, Atest – Ochrona Pracy nr 10, 2020, (str. 27-35).

2019 

 1. The issue of properties of building objects as a subject of construction processes. – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny nr 19-20, 2019, (str 14-21).
 2. Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego (inwestycyjnego i eksploatacyjnego) – Adam Baryłka – IBOA nr 1-2, 2019.
 3. Wprowadzenie do zagadnień problemów techniczno-prawnych eksploatacji obiektów budowlanych – Adam Baryłka – IBOA nr 1-2, 2019.
 4. Nowe zasady postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w Polsce – Adam Baryłka, Michał Szafrański, Paweł Kwiatkowski –  Przegląd Techniczny nr 6-7. 2019, (str 16-20,24).
 5. Estimation of thermal diffusivity of building elements based on temperature measurement for periodically changing boundary conditions. – Mariusz Owczarek, Adam Baryłka – Rynek Energii nr 5(144), 2019.
 6. Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall –  Mariusz Owczarek, Adam Baryłka – Rynek Energii nr 4(143)/2019.
 7. The issue of properties of building objects as a subject of construction processes – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny nr 19-20, 2019, (str. 14-21).
 8. Introduction to the technical and legal problems for the use of construction objects for defence and security of the state. – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny nr 21, 2019, (str. 16-17 i 20-22).
 9.  Building objects for safety of state as a subject of construction process (investment and operational) – Adam Baryłka – Przegląd Techniczny numer 22-23 (2019) (str. 14-21).
 10. O potrzebie ustanowienia specjalizacji techniczno-budowlanej w zakresie budowli ochronnych – Adam Baryłka – Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 3, 2019.
 11. Zagadnienie zdatności obiektów budowlanych do użytkowania w problematyce inżynierii bezpieczeństwa tych obiektów – Adam Baryłka – Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 3, 2019.

2018

 1. Rules of building rights applicable to objects used for security and defense objectives, Adam Baryłka, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” nr 1, 2018. artykuł dostępny na stronie: http://abid.cobrabid.pl/?node_id=248&lang=pl&ma_id=2792
 2. Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie budowlanym – Adam Baryłka – Ekomilitaris 09.2018,  Materiały Konferencyjne,
 3. Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym jako narzędzie inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych – Adam Baryłka – Ekomilitaris 09.2018, Materiały Konferencyjne,

2017

 1.  Zagadnienia ustanowienia stref ochronnych terenów zamkniętych, Adam Baryłka,  „Aparatura Badawczo-Dydaktyczna”, nr 2, 2017.
 2.  Zagadnienie odszkodowań z tytułu ustanowienia stref ochronnych terenów zamkniętych, Adam Baryłka,  „Aparatura Badawczo-Dydaktyczna”, nr 3, 2017.
 3.  Samowole budowlane w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym, Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 1-2/2017.
 4.  Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia.  Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 3, 2017.
 5. Zagadnienie samowoli budowlanej polegającej na budowie albo wybudowaniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia.  Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 4-5,2017.
 6. Zagadnienie samowoli budowlanych określonych w art. 50 ustawy – Prawo budowlane.
 7.  Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny nr 2-3, 2017.
 8. Problemy braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego. Część I: Zatrzymywanie podciągania kapilarnego wody w murze za pomocą iniekcji Adam Dziewiecki, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 2, 2017
 9. Procedura ustalania terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny”, nr 1, 2017.
 10. Wprowadzenie do zagadnienia stref ochronnych terenów zamkniętych, Adam Baryłka, „Aparatura Badawczo-Dydaktyczna”, nr 1, 2017.
 11.  Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny nr 2-3,2017.
 12. Zagadnienie możliwości wykorzystania dronów w budownictwie, Adam Baryłka, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 1. 2017.
 13. Zasady bezstykowego pomiaru temperatury z użyciem nowoczesnych pirometrów, Adam Dziewiecki, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 1,2017.
 14. Issu of building structures necessary for the purposes of state security and defence in the provisions of the act – on spatial planning and development, Adam Baryłka, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 2,2017.
 15. Problemy braku izolacji przeciwwilgociowych w istniejących obiektach, na wybranym przykładzie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego. Część I: Zatrzymywanie podciągania kapilarnego wody w murze za pomocą iniekcji Adam Dziewiecki, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, nr 2, 2017.

2016

 1. Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny” nr 11-12/2016.
 2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych  jako istotny  element inżynierii bezpieczeństwa, Część 1, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny” nr 6-7, 2016.
 3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych  jako istotny  element inżynierii bezpieczeństwa. Część 2, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny” nr 8,2016.
 4. Kontrole okresowe obiektów budowlanych centrów logistycznych  jako istotny  element inżynierii bezpieczeństwa. Część 3,Adam Baryłka, Przegląd Techniczny” nr 9-10, 2016.
 5. Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów specjalnych służących obronności, Adam Baryłka, Przegląd Techniczny” nr 2-3, 2016.
 6. Uwarunkowania prawne zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, Adam Baryłka, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 1, 2016.
 7. Prognoza numeryczna oddziaływania pożaru zewnętrznego na schron wykopowy, Adam Baryłka, Grzegorz Bąk, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 2, 2016.
 8. O istotnej roli organów nadzoru budowlanego w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych, Adam Baryłka, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 2, 2016.
 9. Współczesne metody przeprowadzania badań nieniszczących złączy spawanych. Opis technologii przeprowadzania badań, ze szczególnym uwzględnieniem metod ultradźwiękowych. Trendy w rozwoju badań nieniszczących, Adam Dziewiecki, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” nr 2, 2016.
 10. Zagadnienie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, Adam Baryłka, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 3,2016.
 11. Katastrofy budowlane istotnym problemem budownictwa w Polsce, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 4, 2016.
 12. Tynki elewacyjne odporne na uszkodzenia mechaniczne, Tomasz Buczek, „Modern Engineering” nr 1/2016 (artykuł dostępny na stronie: http://mengineering.eu)
 13. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego, Adam Baryłka, „Budownictwo i Prawo” nr 1, 2016
 14. Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1, 2016
 15. Metody pomiarów grubości blach stalowych zbiorników w procesie oceny stanu bezpieczeństwa użytkowania, Tomasz Buczek, „Safety & Defense” nr 1,  2016.
  (artykuł dostępny na stronie: http://sd-magazine.eu)
 16. Rola okresowych kontroli w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1, 2016.
 17. Zasady inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich znaczenie dla obronności państwa, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1, 2016.
 18. Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Część I, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny”, nr 22-23, 2016.
 19. Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa. Część II, Adam Baryłka, „Przegląd Techniczny”, nr 25-26, 2016.
 20. Wprowadzenie do zagadnienia obronności i bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Adam Baryłka, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, nr 3, 2016.
 21. O sposobach uwzględniania wymagań obronności i bezpieczeństwa państwa w systemie planowania przestrzennego kraju, Adam Baryłka, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, nr 4, 2016.
 22. Opis procedury związanej z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania, „Adam Baryłka, Budownictwo i Prawo”, nr 2, 2016.
 23. Zagadnienie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, Adam Baryłka, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, nr 2, 2016„
 24. Wymagania techniczno-prawne w zakresie inwestycyjnego procesu budowlanego. Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 10, 2016.
 25. Wymagania techniczno-prawne w zakresie eksploatacyjnego procesu budowlanego. Adam Baryłka, „Chłodnictwo”, nr 11, 2016
 26. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych. Adam Baryłka, „Chłodnictwo” nr 1-2, 2016.
 27. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Baryłka Adam, Baryłka Jerzy, Wyd. POLCEN, Warszawa, 2016 r.
 28. Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Baryłka Adam, Baryłka Jerzy Wyd. CRB. Warszawa, 2016r.

2015

 1. Procedury związane z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania, Adam Baryłka, „Budownictwo i Prawo” nr  2, 2015.
 2. Nowe przepisy dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Adam Baryłka, Chłodnictwo” nr 1-2, 2015.
 3. Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w Polsce przez obywateli UE, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 1, 2015.
 4. Inżynieria bezpieczeństwa w prawodawstwie UE, Adam Baryłka, Logistyka” nr 1, 2015.
 5. Nowe Prawo budowlane, Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 2, 2015.
 6. Zarządzanie bezpieczeństwem w projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji gazowej w centrach logistycznych, Adam Baryłka, Tomasz Kościelecki, Iwo Nowak, Logistyka” 3/2015
 7. Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Adam Baryłka, Przegląd Spawalnictwa” nr 4, 2015.
 8. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego, Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 4, 2015.
 9. Metodyka  szacowania  wartości współczynnika wyrównania  temperatury  w  obsypce gruntowej  schronu w warunkach  pożaru, A. Baryłka, G. Bąk, Biuletyn WAT”, t. 64, nr 3, 2015.
 10. Introduction to engineering safety of anthropogenic object, Adam Baryłka, Chłodnictwo” nr 6, 2015.
 11. Bezpieczeństwo instalacji gazowych w obiektach logistycznych służących obronności państwa, Adam Baryłka Safety & Defense” nr 1, 2015.
 12. Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych. Jerzy Baryłka, Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-technicznej nt Inżynieria bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, Warszawa, 19-20.11.2015r.
 13. Problem zmiany sposobu użytkowania w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Jerzy Baryłka, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, Warszawa, 19-20.11.2015 r.
 14. Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po procesie budowlanym, Jerzy Baryłka Wyd. POLCEN, Warszawa, 2015 r.
 15. Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w 2014 r. Jerzy Baryłka XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 15-18 września 2015r.

2014

 1. Deregulacja zawodów: architekta i inżyniera budownictwa, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 2, 2014.
 2. Nowa rola rzeczoznawcy budowlanego w ustawie Prawo budowlane, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 3, 2014.
 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Jerzy Baryłka, Budownictwo i Prawo” nr 4, 2014.
 4. Zagadnienia katastrofy budowlanej w ustawie Prawo budowlane, Adam Baryłka, Materiały Budowlane” nr 10, 2014.
 5. Katastrofy budowlane – określenia i analiza zdarzeń,  Jerzy Baryłka, Warsztaty Rzeczoznawców Budowlanych. Cedzynia k. Kielc, 2014r.

2012

 1. Kontrole wynikające z przepisów prawa budowlanego – wdrażających ustalenia dyrektywy energetycznej dotyczącej budynków. Baryłka Jerzy, Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych” Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 10-11.01.2012 r.
 2. Problem zagrożenia bezpieczeństwa budynków w sezonie zimowym. Baryłka Jerzy, Baryłka Adam, Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych” Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa, 10-11.01.2012 r.
 3. Prowadzenie inwestycji budowlanych. Baryłka Jerzy, Wykłady na Studiach podyplomowych „Logistyka  w bezpieczeństwie kraju”,  Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 4. Prowadzenie inwestycji budowlanych. Baryłka Jerzy, Skrypt Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Warszawa, 2012 r.
 5. Katastrofa budowlana w świetle przepisów ustawy – Prawo budowlane. Baryłka Jerzy, Wykład na , posiedzeniu Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa, 16.04.2012 r.
 6. Katastrofy budowlane – określenia i analiza zdarzeń. Baryłka Jerzy, Referat na XII Konferencji naukowo-technicznej Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego. Kielce-Cedzyna, 16-18.05.2012 r.
 7. Uwarunkowania prawa budowlanego w zakresie prowadzenia robót budowlanych dotyczących schronów i  ukryć. Baryłka Adam, Baryłka Jerzy Referat na  XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej  pt. Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „EKOMILITARIS 2012”, Zakopane, 03-06.09.2012r.
 8. Okresowe kontrole  jako  ważny  etap  diagnostyki  technicznej  obiektów budowlanych. Baryłka Adam, Baryłka Jerzy, Referat na  XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „EKOMILITARIS 2012”, Zakopane, 03-06.09.2012r.
 9. Inżynieria   bezpieczeństwa obiektów   budowlanych w przepisach prawa. Baryłka Adam, Baryłka Jerzy, Referat na  XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „EKOMILITARIS 2012”, Zakopane, 03-06.09.2012r.

2011

 1. Ochrona rynku – znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych. Baryłka Jerzy Referat na II edycji Kongresu Stolarki Polskiej o temacie przewodnim: DRZWI i BRAMY. Warszawa – Falenty, 7-8.04.2011 r.
 2. Wymagania ekologiczne w przepisach prawa budowlanego oraz prawa o wyrobach budowlanych. Baryłka Jerzy, Referat na konferencji na temat: „Budujemy eko-logicznie” zorganizowanej, w Sali Kolumnowej Sejmu RP –   przez  Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. (Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego) Warszawa, 19.05.2011r.
 3. Wymagania przepisów Prawa budowlanego w zakresie eksploatacji obiektów budowlanych. Baryłka Jerzy, Referat na posiedzeniu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Warszawa, 24.05.2011r.
 4. Ruch budowlany w  Polsce   w 2010 r.  Baryłka Jerzy, Baryłka Adam referat na IV Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej ARCHIBUD 2011 „Problemy współczesnej architektury i budownictwa”. Zakopane, 13-16 września 2011 r. Konferencja zorganizowana przez Wyższą  Szkołę Ekologii i Zarządzania z Warszawy.
 5. Katastrofy budowlane w Polsce  w  2010 r.  Baryłka Jerzy, Baryłka AdamReferat na XXV Międzynarodowej  Konferencji Naukowo-Technicznej  pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń  „EKOMILITARIS 2011”, Zakopane, 13-16 września 2011 r.
 6. Katastrofa budowlana w świetle przepisów ustawy – Prawo budowlane. Baryłka Jerzy, Referat na zebraniu Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej PAN. Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 29.11.2011 r.
 7. Problemy bezpieczeństwa w przepisach prawa budowlanego. Baryłka Jerzy, Referat na IX Kongresie InstalExpo. Warszawa, 27.10.2011 r.
 8. Katastrofy budowlane w Polsce  w  latach 1995-2010.  Baryłka Jerzy, Baryłka Adam, rozdział  w  Monografii  pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń . t. 2. Opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową Zygmunta Mierczyka. Warszawa, 2011 r.
 9. Problemy bezpieczeństwa w przepisach prawa budowlanego. Baryłka Jerzy, Cz. I, Artykuł w miesięczniku Polski Instal, nr 12/2011
 10. Katastrofa budowlana w świetle przepisów ustawy – Prawo budowlane, Baryłka Jerzy.  Wykład na zebraniu Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych PAN, Warszawa, 2011 r.

Referaty

2018

XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „EKOMILTARIS 2018”, Zakopane, wrzesień 2018:

 • Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym  jako narzędzie inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Adam Baryłka,
 • Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie budowlanym. Adam Baryłka

2017

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. EKOMILTARIS 2017”, Zakopane, wrzesień 2017:

 • O istotnej roli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Adam Baryłka

VII Konferencja ARCHBUD nt. „ Problemy współczesnej architektury i budownictwa” Zakopane, wrzesień 2017:

 • Zagadnienie katastrof budowlanych w procesie budowlanym. Adam Baryłka

2016

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżyniera Bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. EKOMILTARIS 2016”, Zakopane, wrzesień 2016:

 • Adam Baryłka, O możliwości wykorzystania dronów w budownictwie.
 • Adam Baryłka, Uwarunkowania prawne realizacji robót budowlanych istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w latach 1995–2015.

Konferencja w Akademii Obrony Narodowej:

 • Adam Baryłka, Zagadnienia obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu przestrzennym.

 I Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym”, Białystok, czerwiec 2016:

 • Katastrofy budowlane istotnym problemem naszego budownictwa. Adam Baryłka,
 • Rola organów nadzoru budowlanego w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Adam Baryłka
 • Odbudowa warstw hydroizolacji w istniejących obiektach budowlanych –przedstawienie systemów naprawy na wybranych przykładach.  Marcin Kieżel
 • Przykład termoizolacji przegród zewnętrznych obiektu zabytkowego wykonanych w technologii MULTIPOR. Marcin Zalewski

 2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, Warszawa, 19-20.11.2015 r.

 • Adam Baryłka, Tomasz Buczek, Metody pomiarów grubości blach stalowych zbiorników w procesie oceny stanu bezpieczeństwa użytkowania.
 • Adam Baryłka, Zasady inżynierii obiektów budowlanych.
 • Adam Baryłka, Rola okresowych kontroli w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych.
 • Adam Baryłka, Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inzynirii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centów logistycznych.
 • Jerzy Baryłka, Problem zmiany sposobu użytkowania w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Jerzy Baryłka, Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.
 • Adam Baryłka,  Grzegorz Bąk, Prognoza numeryczna oddziaływania pożaru zewnętrznego na schron wykopowy.
 • Tomasz Buczek, Adam Baryłka, Poprawa stanu bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych przez ich wzmocnienie taśmami z włókien węglowych – wybrane przykłady.
 • Tomasz Buczek, Adam Baryłka, Tynki elewacyjne odporne na uszkodzenia mechaniczne.
 • Jerzy Obolewicz, Adam Baryłka, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia podczas eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Jerzy Obolewicz,  Adam Baryłka, Aspekty logistyczne bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budowlanym procesie inwestycyjnym.
 • Dawid Rychta, Adam Baryłka, Problemy zmiany sposobu użytkowania w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych na wybranym przykładzie.
 • Dawid Rychta, Adam Baryłka, Przykład wpływu kontroli okresowej obiektów budowlanych poza granicami Polski – w ocenie stanu ich bezpieczeństwa.

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 15-18 września 2015r.

 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka, Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w 2014 r.
 • Adam Baryłka, Problem samowoli budowlanych w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury budowlano-mieszkaniowej, materiały szkoleniowe pod redakcją
  doc. dr inż. Jarosław Wasilczak , WAT Kościelisko 15-18 wrzesień 2015
 • Zagadnienia prawno-techniczne utrzymania schronów dla ochrony ludności, materiały szkoleniowe pod redakcją prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, WAT – 15-18 wrzesień 2015

Konferencja naukowa na temat: Innowacje w infrastrukturze kolejowej aspekty logistyczne. Akademia Obrony Narodowej. 09.04.2015 r.

 • Adam Baryłka, Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, rozdział w monografii pt. „Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej” – Akademia Obrony Narodowej

2014

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 9-12 września 2014 r.

 • Adam Baryłka: Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Adam Baryłka: Rzeczoznawca budowlany istotnym podmiotem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka: Katastrofy budowlane zaistniałe w Polsce w 2013 r.
 • Adam Baryłka, Jerzy Baryłka: Rola analiz ruchu budowlanego dla inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych
 • Adam Baryłka,  Grzegorz Bąk; Wpływ pożaru zewnętrznego na wytężenie obudowy schronu wykopowego

VII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, Warszawa, 4-6 listopada 2014 r.

 • Adam Baryłka: Zagadnienie katastrofy budowlanej w ustawie – Prawo budowlane
 • Adam Baryłka, Grzegorz Bąk: Prognoza numeryczna oddziaływania pożaru zewnętrznego na model schronu wykopowego

III. Monografie naukowe

2020

 1. Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Autor Adam Baryłka. Wydawnictwo Akademickiej Oficyny Wydawniczej EXIT, Warszawa 2020, ISBN 978-83-7837-88-8.
 2. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom 2, pod redakcją naukową Adama Baryłki, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2020, nr ISBN: 978-83-951776-1-3.

2.1. Baryłka A. Rozdział pt. Diagnostyka techniczna w procesie budowlanym jako narzędzie  inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. (str. 9-31).

2.2 Obolewicz J., Baryłka A. Rozdział pt. Ergonomic conditions of safety and health protection in the implementation of construction projects. (str. 32-71).

2.3. Konopka K.,  Baryłka A. Rozdział pt. Sposoby zabezpieczeń przedmiotów wartościowych i systemy bezpieczeństwa w obiektach antropogenicznych. (str. 113-143). 

 1. Scientific research of the SCO countries: Synergy and Integration. Redakcja naukowa Fan Fukuan, Scientific publishing house Infinity, Pekin  2020 ISBN: 978-5-905695-56-17.1.

3.1. Baryłka A., Obolewicz J.  Rozdział pt. Threats in the functioning of ventilation installations in  anthropogenic special objects – shelters. Scientific research of the SCO countries: synergy and

integration, Scientific publishing house Infinity, 2020 (str. 183-191).

3.2. Baryłka A., Obolewicz J. Rozdział pt.  Operating threats for anthropogenic objects related to installations of special objects – shelters. Scientific research of the SCO countries: synergy and

integration, Scientific publishing house Infinity, 2020 (str. 191-198).

 1. Межвузовского научного конгресса, Scientific publishing house Infinity, Moskwa,  2020, ISBN 978-5-905695-57-5

4.1. Baryłka A., Obolewicz J., Kesel E. Rozdział pt. О нормативно-правовых подходах к  эксплуатационным характеристикам строительных объектов в республике польша,, Scientific publishing house Infinity, 2020 (str. 115-126).

4.2. Baryłka A., Obolewicz J., Kesel E. Rozdział pt. O концепции применения технических  и эксплуатационных характери¬стик строительных объектов в Республике Польша, Scientific publishing house Infinity, 2020 (str. 126-135)

 2019

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – Tom 5. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii  Technicznej Warszawa, 2019, nr ISBN 978-83-7938-276-7.

1.1 Baryłka A. Rozdział pt. Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w procesie budowlanym (str. 224 – 255).

2018 

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń- Tom 4. Redakcja naukowa Artura Cywińskiego, Adama Baryłki i Romana Ostrowskiego, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2018, nr  ISBN: 978-83-944607-8-5.

1.1.  Baryłka A.  Rozdział pt. Przepisy prawa regulujące zagadnienia kontroli okresowych mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych (str. 267 – 294).

 1. Perspective Directions of Innovative Development of Construction Industry and   Engineering Training – Tom 2, Wydawnictwo Brzeski Techniczny Uniwersytet, Brześć,  2018, nr ISBN: 978-985-493-435-8.

2.1. Baryłka A.  Rozdział pt. Zagadnienie możliwości wykorzystania dronów w  budownictwie (str. 126 – 137).

 1. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom 1. Redakcja naukowa Adama Baryłki, Andrzej Grzebielca, Jerzego Obolewicza i Artura Rusowicza. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2019, nr ISBN: 978-83-951776-0-6.

3.1. Szafrański M., Kwiatkowski P., Baryłka A. Rozdział pt. Nowe zasady postępowania  z zasobami budowli ochronnych wynikające z wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z

      dnia 4 grudnia 2018 r. (str. 37 – 71).

3.2. Baryłka A. Rozdział pt. Największe katastrofy budowlane w Polsce. (str. 121 – 137).

3.3. Kościelecki T., Baryłka A. Rozdział pt. Geneza architektury i budownictwa cywilnego w Polsce jako bazy dla mieszkalnictwa żołnierzy (str. 139 – 148).

 2016

 1. Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej. Redakcja naukowa Wojciech Nyszk, Krzysztof Szeląg, Izabela Tymińska. Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Rembertów 2016,   nr ISBN: 978-83-7523-449-7.

1.1. Baryłka A. Rozdział pt. Diagnostyka budowlana istotnym narzędziem inżynierii  bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (str. 91 -101).

 1. Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym. Redakcja naukowa Małgorzaty Lelusz Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, nr ISBN: 978-83-932869-7-3.

2.1.  Baryłka A. Rozdział pt. Katastrofy budowlane istotnym problemem naszego budownictwa (str. 9 – 26),

2.2.  Baryłka A. Rozdział pt. Rola organów budowlanych w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych (str. 26 – 40).

2013

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka   Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2013, nr ISBN 978-83-7798-090-3.

1.1.  Baryłka A. Rozdział pt. Okresowe kontrole instalacji gazowych istotnym elementem inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych (str. 17 – 28).

1.2. Baryłka A. Rozdział pt. Uwarunkowania bezpieczeństwa w projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji instalacji gazowych   w obiektach budowlanych (str. 30 – 42).

 

2011

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka,  Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa, 2011, nr ISBN 978-83-62954-09-4.

1.1. Baryłka A., Baryłka J.  Rozdział pt. Katastrofy budowlane w Polsce  w latach 1995-2009 (str. 7 – 19).

 

2009

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – Tom 1. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa, 2009,   nr ISBN 978-83-61208-27-3.

1.1.  Baryłka A., Baryłka J.  Rozdział pt. Analiza katastrof budowlanych   w Polsce  w latach 2007-2008  (str. 25 – 32).

1.2.  Baryłka A., Bąk G. Rozdział pt. Modelowe badania doświadczalne przepływu ciepła przez obsypkę schronu w warunkach pożaru zewnętrznego (str. 33 – 40).

 

2008

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa, 2008, nr ISBN 978-83-61208-07-5.

1.1. Baryłka J., Baryłka A., Rozdział pt. Decyzje organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych obrazujące ruch budowlany w Polsce (str. 7 – 18).

 

2007

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa, 2007, nr ISBN 978-83-89968-81-4
 1. Baryłka J., Baryłka A., Rozdział pt. Rola organów administracji architektoniczno –

        budowlanej i organów nadzoru budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów (str. 9 – 20).

 

2006

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta  Mierczyka i Jarosława Wasilczuka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2006,  nr ISBN 83-89968-64-9.

1.1. Baryłka J., Baryłka A., Rozdział pt. Kontrole wyrobów wprowadzanych do obrotu, dokonywane w latach 2004-2005 przez wyspecjalizowane organy nadzoru (str. 20 – 31).

1.2. Baryłka J., Baryłka A., Rozdział pt. Aktualne przepisy prawne w zakresie stosowania wyrobów (str. 32 – 45).

 

2005

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta  Mierczyka i Jarosława Wasilczuka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2005, nr ISBN 83-89968-35-5

1.1. Baryłka J., Baryłka A., Rozdział pt. System nadzoru wyrobów w Polsce (str.15 – 24).

2004

 1. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Redakcja naukowa Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa, 2004, nr ISBN 83-88442-90-2.

1.1. Baryłka J., Baryłka A., Rozdział pt. Rola organów nadzoru budowlanego  w zakresie kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu i stosowania  w budownictwie (str. 17 – 32).

 

 1. Książki naukowo-techniczne

2020

 1. Baryłka A., Poradnik eksploatacji obiektów budowlanych. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-951776-2-0. Recenzenci: Kolasa A., Kościelecki L. Baryłka J., Obolewicz J., Rusowicz A. 

2019

 1. Baryłka A., Poradnik rzeczoznawcy budowlanego – Tom 2. Problemy techniczno-prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2019, nr ISBN: 978-83-944607-6-1. Recenzenci: Babul T., Jeleńkowski J., Kolasa A., Kościelecki L., Rusowicz A.

2018

 1. Baryłka A., Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, wyd. 2, Warszawa 2018, nr ISBN: 978-83-944607-7-8. Recenzenci: Rusowicz A., Obolewicz J.
 2. Baryłka A., Poradnik rzeczoznawcy budowlanego – Tom 1. Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2018, nr ISBN: 978-83-944607-5-4. Recenzenci: Kolasa A., Kościelecki L., Rusowicz A.

2016

 1. Baryłka A. Baryłka J., Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem. Wydawnictwo Polcen, Warszawa, 2016, nr ISBN: 978-83-64795-15-2.
 2. Baryłka A. Baryłka J., Eksploatacja obiektów budowlanych. Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2016, nr ISBN: 978-83-942194-5-4.
 3. Baryłka A., Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, wyd. 1, Warszawa 2016, nr ISBN: 978-83-944607-3-0. Recenzent: Rusowicz A.

2015

 1. Baryłka A. Baryłka J., Funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po inwestycyjnymi eksploatacyjnym procesie budowlanym. Wydawnictwo Polcen, Warszawa, 2015, nr  ISBN: 2015, nr ISBN: 978-83-64795-04-6.