Uprawnienia Energetyczne Grupy 1, 2, 3

Od 1 września 2015 roku w siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Łomiankach przy ul. Chopina 26S lok. 1 prowadzone są szkolenia i egzaminy na uprawnienia Energetyczne Grupy 1, 2, 3. Bezpośrednio po odbyciu szkolenia istnieje  możliwość  zdania Państwowego egzaminu.  Egzamin  prowadzi Komisja Kwalifikacyjna numer 614 powołana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach…

Czytaj więcej