Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Stowarzyszeniu SITPMB

Aktywność pracowników Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp z o.o. doprowadziła do powstania Oddziału przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FSNT NOT.

Oddział składa się z 23 członków i będzie realizować założenia statutowe Stowarzyszenia.

Do władz Oddziału zostali wybrani przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp z o.o.:

– kol. mgr inż. Tomasz BUCZEK – pełni funkcję Skarbnika Oddziału,

– kol. dr inż. Adam BARYŁKA – pełni funkcję Sekretarza Oddziału.

Prezesem Oddziału została kol. mgr inż. Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA.