Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna instytutu

Zakres działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej instytutu IBOA

Instytut Naukowy IBOA (Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych) zajmuje się problematyką dotyczącą obiektów antropogenicznych, w tym  szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy a w szczególności bezpieczeństwem pracy podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych w otoczeniu antropogenicznym, w całym cyklu życia obiektu budowlanego,  tzn. w poszczególnych jego etapach: planowaniu, projektowaniu, realizowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych (budynków, budowli, obiektów małej architektury).

Instytut IBOA prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną i szkoleniowo-doradczą.

 

Działalność instytutu IBOA

Dyrektor Instytutu Pan dr hab. Jerzy Obolewicz prof. IBOA został powołany w dniu 27.05.2021r. na stanowisko Przewodniczącego Sądu Konkursowego Konkursu PZITB  Budowa Roku 2019- 2020w Regionie Północno-Wschodnim.

Konkurs organizowany jest przez PZITB Oddział w Białymstoku. Przedmiotem konkursu są obiekty budowlane lub procesy inwestycyjne wszystkich rodzajów budownictwa, zrealizowane w latach 2019-2020. W Konkursie wyróżnia się następujące grupy:

 • Budownictwo mieszkaniowe,
 • Budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, itp.),
 • Budownictwo inżynieryjne (oczyszczalnie ścieków, itp.),
 • Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, muzea, archiwa, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty handlowe i usługowe),
 • Obiekty zabytkowe,
 • Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz (w tym również remonty kapitalne)
 • Obiekty infrastruktury komunikacyjnej (drogi, mosty, wiadukty, itp.),
 • Budownictwo mieszkaniowe (budynki mieszkalne grupowe, budynki  mieszkalne w zabudowie szeregowej, budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej itp.)

Zgłoszenia do Konkursu dokonywane są przez jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym:

 • Inwestorzy lub inne jednostki przygotowujące inwestycję do realizacji,
 • Projektanci architektury obiektu,
 • Projektanci konstrukcji obiektu,
 • Wykonawcy robót budowlano – montażowych,
 • Podwykonawcy robót budowlano – montażowych.