II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Komitet Naukowy

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Naukowego II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”, która odbędzie się w listopadzie 2017 roku. Organizatorami Konferencji są Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.

 

 

 

Szmidt

 

Zgodę na udział w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych” wyrazili również: Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pan prof. dr hab. Ryszard Górecki; Rektor Politechniki Białostockiej Pan prof. dr hab. inż. Lech Dzienis; Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej Pan płk dr inż. Ryszard Parafianowicz; Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Roman Engler, prof. WSA; Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej Pan płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT; Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej Pan prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk; Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej Pan dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk; Dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan dr hab. Julian Maj, prof. WAT;  Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Pan dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP; Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej Pan prof. dr hab. inż. Adam Stolarski oraz prof. dr hab. inż. Walery Jezierski z Instytutu Architektury, Budownictwa i Transportu Tamborskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Rosja).

rektor_uniwersytetu_warminsko_mazurskiego

 

 

rektor-pb-lech-dzienis-komitet-naukowy

rektor-asw-ryszard-parafianowicz-kn

rektor-wsa-roman-engler-kn

rektor-wat-tadeusz-szczurek-kn

dziekan-michal-boltryk-komitet-naukowy

 

dziekan-psk-marek-iwanski-kn

dziekan-wat-julian-maj-kn

dziekan-utp-jan-kempa

dziekan-adam-stolarski-kn

walery-jezierski-rosja-kn