II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – Patronat Medialny

Z radością informujemy, że dr inż. Jerzy Obolewicz, redaktor naczelny „Modern Engineering”, wyraził zgodę na sprawowanie przez to czasopismo Patronatu Medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

modern-engineering-pm