III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”

Mamy przyjemność poinformować, że nasz firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego była współorganizatorem III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.:  „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”.

Konferencja odbyła się w dniach 19-20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT. Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością wielu przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, służb mundurowych, uczelni technicznych, instytucji naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, firm i organizacji oraz wolnych słuchaczy.

Konferencję otworzył dr inż. Adam Baryłka, Prezes PSRiBS, a zarazem Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego witając licznie zgromadzonych gości.

Po uroczystej inauguracji obrady toczyły się na sesjach tematycznych, gdzie obecni mogli wysłuchać wielu interesujących wykładów i prezentacji o nowoczesnych technologiach, o bezpieczeństwie konstrukcji, energetycznym, pożarowym i o prefabrykacji.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia była uroczysta kolacja połączona z wyjątkowym spektaklem teatralnym wystawianym w ramach projektu „100 lat radości z niepodległości” pt. „Bracia Polacy znad Wisły” Krakowskiego Teatru Komedia.

Drugi dzień Konferencji zgromadził licznych gości zainteresowanych kolejnymi seminariami oraz dalszą możliwością wymiany poglądów i doświadczeń