Mazowiecki Dzień Budowlanych 2020- zaproszenie

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan mgr inż. Roman Lulis przekazał  zaproszenie dla Pana dr inż. arch. Adam Baryłki do udziału w uroczystych obchodach Mazowieckiego Dnia Budowlanych 2020.  Serdecznie dziękujemy za pamięć i liczymy na dalszą owocną współpracę.