I Międzynarodowa Konferencja w Białymstoku

W dniach 22–23 czerwca 2016 r. w Białymstoku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznymktórej współorganizatorem była firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego.

Konferencję przygotował Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ramach obchodów 65-lecia działalności. Patronat nad wydarzeniem sprawował JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, a honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Komitet naukowy konferencji składający się z 15 samodzielnych pracowników nauki z pięciu uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych pracował pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Michała Bołtryka z Politechniki Białostockiej, a komitetowi organizacyjnemu w liczbie 19 członków, w którego pracach uczestniczył m.in. dr inż. Adam Baryłka z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, przewodniczył dr inż. Jerzy Obolewicz z Politechniki Białostockiej.

 

20160622_124708_HDR

 

Celem konferencji była prezentacja aktualnych zagadnień naukowo-badawczych dotyczących materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym. Połączono ją z dyskusją oraz wymianą doświadczeń ludzi nauki i praktyków. Spotkanie podzielono na cztery sesje: Kompozyty o matrycy cementowej, Realizacja i eksploatacja obiektów budowlanych, Badania obiektów budowlanych, Konstrukcje budowlane.

Podczas dwudniowych obrad wygłoszono w sumie 44 referaty, w których zostały poruszone następujące tematy: współczesne materiały i technologie w budownictwie, recykling budowlany, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji procesów budowlanych, proces inwestycyjny w budownictwie, trwałość i użytkowanie obiektów budowlanych. Drugi dzień rozmów zainaugurował przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego dr inż. Adam Baryłka, prezentując referat Katastrofy budowlane istotnym problemem naszego budownictwa.

Zakwalifikowane na podstawie recenzji artykuły zostaną opublikowane w czasopismach: „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, „Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering”, „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” oraz „Modern Engineering”.

Kolejna edycja Konferencji Aktualne problemy materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym odbędzie się na Wydziale Budownictwa Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego.

Wszelkie informacje na temat konferencji w Białymstoku dostępne są na stronie: http://apb.wb.pb.edu.pl/pl/

 

20160622_132807_HDR