Zaproszenie na I Międzynarodową Konferencję w Białymstoku

W dniach 22-23 czerwca 2016 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbędzie się:

I Międzynarodowa Konferencja

Aktualne problemy badawcze materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym”

 

międzynarodowa konferencja

I Międzynarodowa Konferencja w Białymstoku

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień naukowo-badawczych dotyczących materiałów, technologii i organizacji budownictwa w ujęciu transgranicznym. Połączona będzie z dyskusją oraz wymianą doświadczeń ludzi nauki i praktyki.

Tematyka

 • współczesne materiały i technologie w budownictwie,
 • recykling budowlany,
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji procesów budowlanych,
 • proces inwestycyjny w budownictwie,
 • trwałość i użytkowanie obiektów budowlanych.

Organizatorzy

Główni organizatorzy

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (Polska)
 • Wydział Budownictwa Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Białoruś)
 • Wydział Budownictwa i Architektury Uniwersytetu Technicznego w Kownie (Litwa)
 • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska)

Współorganizatorzy

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku
 • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT w Białymstoku
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
 • Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Białymstoku
 • Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Publikacja artykułów

Zakwalifikowane na podstawie recenzji artykuły zostaną opublikowane:

Wszelkie informacje i szczegóły dostępne na stronie: http://apb.wb.pb.edu.pl/pl/