Miłe życzenia od Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie