Nasi koledzy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego we władzach Oddziału Warszawskiego SIMP

W dniu 15.05.2018 w Warszawskim Domu Technika odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W zjeździe uczestniczyli nasi delegaci z Koła OW SIMP przy CRB. Podczas wyborów Prezesem Stowarzyszenia Oddziału Warszawskiego został jednogłośnie nasz kolega Adam Baryłka a w zarządzie oddziału znaleźli się koledzy Jerzy Obolewicz oraz Tomasz Buczek. W dniu 21.05.2018 odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu w kadencji 2018 – 2022 na którym nowo wybrany Prezes dr inż. Adam Baryłka wręczył wybranym członkom Zarządu nominacje na następujące funkcje:

Pan mgr inż. Jarzy Rożek – został powołany na stanowisko 1 Wiceprezesa OW SIMP,

Pan mgr inż. Sylwester Staniszewski  – został powołany na stanowisko  Wiceprezesa ds. organizacyjnych OW SIM,

Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz  – został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. naukowych OW SIMP,

Pan mgr inż. Tomasz Buczek  – został powołany na stanowisko Sekretarza OW SIMP,

Pan dr inż. Jerzy Obolewicz – został powołany na stanowisko Skarbnika OW SIMP,

pozostałe osoby z Zarządu OW SIMP,

Pani tech. Małgorzata Czarnecka,

Pan dr inż. Bogdan Bogdański,

Pan prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

sdr