Audyty energetyczne i remontowe

Nasze audyty spełniają wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.09.43.346).

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 233, poz. 1459) przewiduje możliwość realizowania przedsięwzięć:

– termomodernizacyjnych oraz

– remontowych (w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych),

na które inwestor może otrzymać korzystny kredyt bankowy oraz uzyskać dofinansowanie tych przedsięwzięć przez państwo odpowiednio w formie tzw. premii termomodernizacyjnej (stanowiącej 20% wartości robót związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym), premii remontowej lub premii kompensacyjnej.

Warunkiem uzyskania kredytu termomodernizacyjnego lub remontowego oraz odpowiednich premii jest uwarunkowane przedstawieniem przez inwestora w banku kredytującym odpowiednio audytu termomodernizacyjnego lub audytu remontowego. Audyt musi spełniać wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.09.43.346).

  • Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.
  • Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.