Badania geotechniczne gruntu

Przed opracowaniem projektu budowlanego, a także przed wybudowaniem budynku przeprowadzane są badania geotechniczne gruntu, które pozwalają określić warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Próby oszczędzania na kosztach budowy polegające na rezygnacji z badań geotechnicznych podłoża gruntowego mogą doprowadzić do powstania obiektu, który będzie sprawiał poważne problemy eksploatacyjne nawet związane z zagrożeniem jego bezpieczeństwa.

Wykonujemy badania geotechniczne gruntu, które pozwalają określić warunki posadowienia obiektu budowlanego, co jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu budowlanego i przyjęcia najlepszych rozwiązań technologicznych.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zawiera:

  • przekrój geologiczny ilustrujący budowę geologiczną podłoża
  • informacje o poziomie wód gruntowych
  • część opisową, w której znajdują się wnioski z badań i zalecenia.

Badania geotechniczne w podłożu gruntowym, w którym zamierzamy posadowić nasz obiekt budowlany, pozwalają określić obszary i grubości warstw zalegania słabych gruntów i płytko leżących wód gruntowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie posadowienie obiektu, czyli takie, które będzie w stanie przenieść bezpiecznie obciążenia z obiektu na podłoże gruntowe.

Ponadto w zależności od warunków gruntowo-wodnych dobieramy typ izolacji i podajemy sposób zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową i opadową. Złe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych jest często przyczyną zawilgocenia piwnic i murów.

Należy również pamiętać, że badania geotechniczne wykonane przed zakupem działki mogą ujawnić jej ukryte wady, a co za tym idzie, możemy zaoszczędzić pieniądze, rezygnując z zakupu lub korzystnie negocjując cenę.