Wykonywanie dokumentacji przetargowej

Wykonujemy dokumentację przetargową oraz przeprowadzamy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przetarg, inaczej zamówienie publiczne, to jeden ze sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy, który regulowany jest ustawą Prawo zamówień publicznych. Aby wziąć udział w przetargu, niezbędna jest poprawnie wypełniona dokumentacja przetargowa. Do szczególnych form przetargów należą m.in. przetargi na zbycie nieruchomości, przetargi na nabycie robót budowlanych, dostaw lub usług finansowanych ze środków publicznych.

Zamówienia publiczne obejmują szczegółowe procedury użycia środków publicznych. Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne muszą wypełnić wnioski i zebrać odpowiednią dokumentację. Surowe reguły obowiązujące w zamówieniu często są przyczyną odrzucania ofert, a co za tym idzie unieważniania postępowań.

Przygotowana przez nas dokumentacja przetargowa jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Dodatkowo przeprowadzamy również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Wykonujemy również dokumentację przetargową w zamówieniach prywatnych.