Szkolenia i kursy z zakresu budownictwa

Organizujemy szkolenia z zakresu budownictwa ogólnego, jak i specjalistycznego.

Oferowane szkolenia i kursy z zakresu budownictwa:

  • Prawa budowlanego
  • Prawa zamówień publicznych
  • Materiałów budowlanych
  • Nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie
  • Kosztorysowania
  • Obsługi programów komputerowych wspomagających budownictwo
  • Inne, wg zapotrzebowania zamawiającego.