Osiągnięcia

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Adam Baryłka został kandydatem do tytułu „Złoty Inżynier 2016”

Co roku czytelnicy „Przeglądu Technicznego” mają okazję wybrać polską inżynierską elitę twórców techniki, menedżerów, naukowców, przyrodników i rolników. W tym roku z dumą możemy poinformować, że wśród kandydatów znajduje się pracownik Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Poniżej prezentujemy artykuł (opisujący Pana Adama Baryłkę), który ukazał się na łamach czasopisma „Przegląd Techniczny” nr 4/2016.

Przeglad_AB