Ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nasz przedstawiciel Pan dr inż. Adam Baryłka otrzymał od Pani Prezes Ewy Mankiewicz – Cudny Prezesa Federacji Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Pana Jana Tarczyńskiego zaproszenie na uroczysty koncert Ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy. Koncert odbywa się pod patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie dziękuje za zaproszenie na tak ważną uroczystość.

 

Czytaj więcej

Kurs doskonalący ukończony

W dniach 4-7.09.2018 nasz kolega Adam Baryłka podczas XXXII Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej EKOMILITARIS ukończył specjalistyczny kursu dotyczący budowy i eksploatacji obiektów oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami organizowany przez Wojskowa Akademię Techniczną oraz Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan dr inż. Adam Baryłka otrzymał od Dziekana Pana Prof. dr hab. Adam Radomyskiego zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Bardzo dziękujemy Panu Dziekanowi za pamięć i zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość.

 

Czytaj więcej

Konferencja Ekomilitaris 2018

W dniu 04-07.09.2018 jak co roku odbyła się XXXII Konferencja Naukowo Techniczna z  cyklu EKOMILITARIS. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, którzy zostali zaproszeni do komitetu organizacyjnego konferencji. Na konferencji została rozdana autorom publikacja, 4 tomu monografii naukowej pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń pod redakcją zbiorową Pana Artura Cywińskiego, Romana Ostrowskiego oraz naszego przedstawiciela Adama Baryłki.

Czytaj więcej