Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Politechniki Warszawskiej – zaproszenie.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rektor Politechniki Warszawskiej  JM. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wraz z Radą Uczelni oraz Senatem przekazał oficjalne zaproszenie dla Dyrektora Generalnego Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pana dr inż. arch. Adama Baryłki do uczestnictwa w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej

Porozumienie w sprawie wydawania czasopisma RZECZOZNAWCA z Wojskową Akademią Techniczną – podpisane.

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 31.08.2020 roku  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowana przez JM Rektora Komendanta Pana gen. bryg. prof. dr hab inż. Tadeusza Szczurka podpisała umowę z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowanego przez Pana Dyrektora Generalnego dr inż. arch. Adama Baryłkę o wydawaniu przez WAT naszego czasopisma „RZECZOZNAWCA”. Czasopismo będzie prowadzone przez pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Na funkcję redaktora naczelnego czasopisma został powołany Pan dr inż. Leopold Kruszka, funkcję sekretarza redakcji pełnić będzie Pani mgr inż. Małgorzata Adamczewska. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej

PEKIN 2020 – Międzynarodowa Konferencja pt. SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO COUNTRIES: SYNERGY AND INTEGRATION

W dniu 14.05.2020 odbyła się w Pekinie Międzynarodowa Konferencja pt. SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO COUNTRIES: SYNERGY AND INTEGRATION. Konferencja została przeprowadzona w trybie online. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowali Przewodniczący Rady Naukowej CRB Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA oraz dr inż. arch. Adam Baryłka.

Czytaj więcej

Zaproszenie na Galę TOPBUILDER 2020

Mamy przyjemność przedstawić Państwu  zaproszenie dla przedstawicieli firmy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego na Galę TOPBUILDER 2020 prezentującą najlepsze , innowacyjne produkty budowlane, produkty IT, realizacje, usługi, przedsięwzięcia dla budownictwa.

Gala odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 13.00 w Business Centre Club w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Dziękujemy za przesłane życzenia świąteczne

Składamy serdeczne podziękowania za nadesłane kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Było nam niezmiernie miło przyjąć te liczne wyrazy Państwa pamięci.

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za życzenia, proste słowa przepełnione ciepłem i życzliwością a w Nowym Roku życzymy zdrowia i samych sukcesów :)

Czytaj więcej

Zaproszenie na Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych

Miło nam poinformować, że Nasz kolega Adam Baryłka otrzymał zaproszenie od Rektora i Senatu Politechniki Warszawskiej na Uroczystość Promocji Doktorskich i Habilitacyjnych oraz Wręczenia Odznaczeń Państwowych  i Odznaki „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Uroczystość odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej