Porozumienie o Współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej

Niezmiernie miło jest nam poinformować o zawarciu w dniu 15-11-2018r. porozumienia o współpracy między Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego a Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej.

Jednym z głównych założeń przedmiotowego porozumienia jest współpraca naukowo- dydaktyczna oraz organizacyjna pomiędzy stronami.

Realizacja założeń Porozumienia niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług  i rozwoju uczestniczącym w nim Stron.

Serdecznie dziękujemy za współpracę dr  Iwonie Przychodzkiej, prof. UTH- JM. Rektor Uczelni Techniczno- Handlowej oraz Dziekanowi Wydziału Inżynieryjnego UTH Panu dr inż. Leonardowi  Milewskiemu.

Czytaj więcej

Laur Innowacyjności 2018

W dniu 07.11.2018 w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu  im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne. „Laur Innowacyjności” jest promocją innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter. Ideą zorganizowania tego Konkursu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjnych rozwiązań, tak potrzebnych naszemu krajowi. W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zarejestrowane w Polsce podmioty oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo -techniczne, a także mogą uczestniczyć podmioty zagraniczne , których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. Organizatorem Konkursu „Laur Innowacyjności” jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, a realizatorem Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia w konkursie wręczała Pani Prezes FSNT NOT Ewa Mankiewicz – Cudny oraz przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan Adam Baryłka.

Czytaj więcej

Warsaw Industry Week

W dniu 6-8 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się III Edycja Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych.

W ramach targów zorganizowano również konferencję pt: „Modern Industry”, w której uczestniczył nasz przedstawiciel dr inż. Adam Baryłka.

Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nasz przedstawiciel Pan dr inż. Adam Baryłka otrzymał od Pani Prezes Ewy Mankiewicz – Cudny Prezesa Federacji Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Pana Jana Tarczyńskiego zaproszenie na uroczysty koncert Ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy. Koncert odbywa się pod patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie dziękuje za zaproszenie na tak ważną uroczystość.

 

Czytaj więcej

Kurs doskonalący ukończony

W dniach 4-7.09.2018 nasz kolega Adam Baryłka podczas XXXII Międzynarodowej Konferencji naukowo – technicznej EKOMILITARIS ukończył specjalistyczny kursu dotyczący budowy i eksploatacji obiektów oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami organizowany przez Wojskowa Akademię Techniczną oraz Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan dr inż. Adam Baryłka otrzymał od Dziekana Pana Prof. dr hab. Adam Radomyskiego zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Bardzo dziękujemy Panu Dziekanowi za pamięć i zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość.

 

Czytaj więcej