Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Przedstawiciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan dr inż. Adam Baryłka otrzymał od Dziekana Pana Prof. dr hab. Adam Radomyskiego zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Bardzo dziękujemy Panu Dziekanowi za pamięć i zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość.

 

Czytaj więcej

Konferencja Ekomilitaris 2018

W dniu 04-07.09.2018 jak co roku odbyła się XXXII Konferencja Naukowo Techniczna z  cyklu EKOMILITARIS. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, którzy zostali zaproszeni do komitetu organizacyjnego konferencji. Na konferencji została rozdana autorom publikacja, 4 tomu monografii naukowej pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń pod redakcją zbiorową Pana Artura Cywińskiego, Romana Ostrowskiego oraz naszego przedstawiciela Adama Baryłki.

Czytaj więcej

Walny Zjazd delegatów SITPMB

W 25.05.2018 odbył się w Cementowni Kujawy w Bielawach XVII Walny Zjazd Delegatów SITPMB. Podczas Zjazdu zostały wybrane nowe Władze. W skład Zarządu Głównego wszedł nasz kolega  Adam Baryłka a kolega Tomasz Buczek został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Serdecznie Gratulujemy. Po wyborach członkowie walnego zjazdu mieli możliwość zwiedzenia cementowni.

 

Czytaj więcej

Nasi koledzy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego we władzach Oddziału Warszawskiego SIMP

W dniu 15.05.2018 w Warszawskim Domu Technika odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W zjeździe uczestniczyli nasi delegaci z Koła OW SIMP przy CRB. Podczas wyborów Prezesem Stowarzyszenia Oddziału Warszawskiego został jednogłośnie nasz kolega Adam Baryłka a w zarządzie oddziału znaleźli się koledzy Jerzy Obolewicz oraz Tomasz Buczek. W dniu 21.05.2018 odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu w kadencji 2018 – 2022 na którym nowo wybrany Prezes dr inż. Adam Baryłka wręczył wybranym członkom Zarządu nominacje na następujące funkcje:

Pan mgr inż. Jarzy Rożek – został powołany na stanowisko 1 Wiceprezesa OW SIMP,

Pan mgr inż. Sylwester Staniszewski  – został powołany na stanowisko  Wiceprezesa ds. organizacyjnych OW SIM,

Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz  – został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. naukowych OW SIMP,

Pan mgr inż. Tomasz Buczek  – został powołany na stanowisko Sekretarza OW SIMP,

Pan dr inż. Jerzy Obolewicz – został powołany na stanowisko Skarbnika OW SIMP,

pozostałe osoby z Zarządu OW SIMP,

Pani tech. Małgorzata Czarnecka,

Pan dr inż. Bogdan Bogdański,

Pan prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,

Czytaj więcej