Konferencja Ekomilitaris 2018

W dniu 04-07.09.2018 jak co roku odbyła się XXXII Konferencja Naukowo Techniczna z  cyklu EKOMILITARIS. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, którzy zostali zaproszeni do komitetu organizacyjnego konferencji. Na konferencji została rozdana autorom publikacja, 4 tomu monografii naukowej pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń pod redakcją zbiorową Pana Artura Cywińskiego, Romana Ostrowskiego oraz naszego przedstawiciela Adama Baryłki.

Czytaj więcej

Walny Zjazd delegatów SITPMB

W 25.05.2018 odbył się w Cementowni Kujawy w Bielawach XVII Walny Zjazd Delegatów SITPMB. Podczas Zjazdu zostały wybrane nowe Władze. W skład Zarządu Głównego wszedł nasz kolega  Adam Baryłka a kolega Tomasz Buczek został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Serdecznie Gratulujemy. Po wyborach członkowie walnego zjazdu mieli możliwość zwiedzenia cementowni.

 

Czytaj więcej

Nasi koledzy z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego we władzach Oddziału Warszawskiego SIMP

W dniu 15.05.2018 w Warszawskim Domu Technika odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W zjeździe uczestniczyli nasi delegaci z Koła OW SIMP przy CRB. Podczas wyborów Prezesem Stowarzyszenia Oddziału Warszawskiego został jednogłośnie nasz kolega Adam Baryłka a w zarządzie oddziału znaleźli się koledzy Jerzy Obolewicz oraz Tomasz Buczek. W dniu 21.05.2018 odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu w kadencji 2018 – 2022 na którym nowo wybrany Prezes dr inż. Adam Baryłka wręczył wybranym członkom Zarządu nominacje na następujące funkcje:

Pan mgr inż. Jarzy Rożek – został powołany na stanowisko 1 Wiceprezesa OW SIMP,

Pan mgr inż. Sylwester Staniszewski  – został powołany na stanowisko  Wiceprezesa ds. organizacyjnych OW SIM,

Pan prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz  – został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. naukowych OW SIMP,

Pan mgr inż. Tomasz Buczek  – został powołany na stanowisko Sekretarza OW SIMP,

Pan dr inż. Jerzy Obolewicz – został powołany na stanowisko Skarbnika OW SIMP,

pozostałe osoby z Zarządu OW SIMP,

Pani tech. Małgorzata Czarnecka,

Pan dr inż. Bogdan Bogdański,

Pan prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,

Czytaj więcej

Medal za zasługi dla obronności kraju dla Kolegi Adama Baryłki

Mamy wielką przyjemność poinformować, że nasz kolega dr inż. Adam Baryłka na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka został odznaczony Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Medal wręczył koordynator Lobby Pan prof. dr hab. Paweł Soroka w towarzystwie Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Ewy Mańkiewicz-Cudny, Sekretarza Generalnego SIMP Kazimierza Łasiewickigo oraz Prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP Dariusza Raczkowskiego. Zespół Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego składa Serdeczne Gratuluje.

Czytaj więcej

Spotkanie Wielkanocne w MOIIB

W dniu 9.03.2018 w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie Wielkanocne. Na spotkanie zostali zaproszeni goście honorowi związani z Izbą Inżynierów oraz wszyscy nowo wybrani Delegaci na Zjazd MOIIB. W spotkaniu uczestniczył Adam Baryłka z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, który został wybrany na delegata MOIIB. Spotkanie świąteczne przebiegło w miłej Koleżeńskiej atmosferze.

Czytaj więcej

Spotkanie Wielkanocne w Zarządzie Głównym SITPMB

W dniu 29.03.2018 w Warszawskim Domu Technika w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych  zostało zorganizowane spotkanie Wielkanocne . W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Pana Jerzego Gumińskiego uczestniczył kolega Adam Baryłka z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy wszystkim Członką ZG SITPMB  wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkanocne .

Czytaj więcej