Spotkanie Wielkanocne w Oddziale Warszawskim SIMP

W dniu 26.03.2018 w Restauracji Awangarda zostało zorganizowane spotkanie Wielkanocne zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W spotkaniu uczestniczył kolega Adam Baryłka z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy wszystkim Członką Oddziału Warszawskiego SIMP aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Czytaj więcej

Wizyta w zamku w Rydzynie

W dniach 24-25.03.2018 odbyło się spotkanie Prezesów Oddziałów SIMP w zamku w Rydzynie (http://zamek-rydzyna.com.pl/).  Oddział Warszawski SIMP reprezentowali koledzy:  dr inż. Adam Baryłka – Wiceprezes ds naukowych OW SIMP oraz kolega mgr inż. Tomasz Buczek – Wiceprezes z Koła SIMP przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Podczas obrad Panowie Prezes SIMP Pan dr inż. Piotr Janicki oraz Sekretarz Generalny SIMP Pan mgr Kazimierz Łasiewicki przedstawili działalność naszego Stowarzyszenia w roku 2017 oraz zaprezentowali plan działań na rok 2018. Podczas obrad została poruszona tematyka związana z RODO (Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz sprawami dotyczącymi obszaru zarządzania jakością.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na otwarcie wystawy ….

W Warszawskim Domu Technika NOT otwarto wystawę „Ziemia Święta w 22 obrazach”. Na otwarciu wystawy uczestniczył nasz przedstawiciel kolega Adam Baryłka.  22 akwarele przedstawiające Jerozolimę, Nazaret, Jaffę i inne tereny, po których stąpał Jezus składają się na wystawę „Ziemia Święta w 22 obrazach”. Autorami prac są malarze Aleksandra i Józef Zyzak. Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Jerzy Rożek podkreślił związek wystawy z liturgicznym okresem przygotowań do świąt Wielkiej Nocy. – Ziemia Święta wiąże się z całym okresem chrześcijaństwa, a w szczególności z czasem Wielkiego Postu – powiedział Jerzy Rożek, prezes WDT NOT. Kard. Kazimierz Nycz, otwierając wystawę zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 30 lat „bardzo wzrosła” liczba rodaków pielgrzymujących do Ziemi Świętej, którzy „mają także obraz Ziemi Świętej z własnej autopsji”. Wystawa mieści się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5. Organizatorzy planują udostępnić ją także szerszej publiczności.

Czytaj więcej

Uroczystość pożegnania z mundurem Pana płk dr inż. Romana OSTROWSKIEGO

W dniu 2 lutego 2018 roku, kolega Adam Baryłka, został zaproszony przez Pana płk dr inż. Romana Ostrowskiego ( Kierownika Zespołu Laserów, Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ) na uroczystość pożegnania z mundurem. Uroczystość odbyła się w Klubokawiarni Wojskowej Akademii Technicznej. Życzymy Panu dr inż. Romanowi Ostrowskiemu, wszystkiego najlepszego na nowej cywilnej drodze życia i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Czytaj więcej

Targi BUDMA 2018

W dniach 30.01 – 02.02.2018 odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018. W targach wzięli udział przedstawiciele Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Podczas targów zostały nawiązane liczne kontakty z wystawcami. Szczegółowy program targów dostępny na stronie internetowej http://www.budma.pl/pl/program_wydarzen/

Czytaj więcej

Porozumienie z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Miło jest nam poinformować, że w dniu 15 grudnia 2017 została zawarta umowa współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie – Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki reprezentowanym przez  Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Pana prof nadzw. dr hab. Adama RADOMYSKIEGO a Firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Pana dr inż. Adama BARYŁKĘ. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie zasad określonych w decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON poz. 157).

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zamierzają podejmować wspólne działania w celu:

 • pozyskiwania społecznej akceptacji dla działań związanych z wzmacnianiem systemu bezpieczeństwa narodowego;
 • upowszechniania działalności publicystycznej, naukowej na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, logistyki i transportu;
 • kształtowania pozytywnego wizerunku i promocji osiągnięć WBNiL, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i CRB;
 • wymiany i poszerzania wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, procesów logistycznych i transportu;
 • zwiększanie świadomości historycznej i kulturowej oraz prawnej obywateli oraz edukacji proobronnej polskiego społeczeństwa;
 • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć WBNiL i WSOSP oraz CRB.

 

Czytaj więcej

Spotkanie wigilijne 2017 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

W dniu 15.12.2017 w restauracji Awangarda odbyło się spotkanie wigilijne dla Pracowników i Współpracowników Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych  NOT – Pani Ewa Mankiewicz – Cudny,
 • Dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan płk. prof. nzw. dr hab. Szyman Mitkow,
 • Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Pan prof. nzw. dr hab. Adam Radomyski,
 • Prodziekan ds. naukowych Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej Pan  prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki,
 • Przedstawiciel Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki, Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni Pan kom por. dr inż. Artur Cywiński,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Instytutu Techniki Budowlanej Pan prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego czasopisma IBOA Pan prof nzw. dr hab inż. Andrzej Papliński,
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Pan Jerzy Gumiński,
 • Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT Pan Jerzy Rożek,
 • Redaktorzy naczelni czasopism naukowo technicznych Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pani prof nzw. dr hab. Justyna Lipińska oraz Pan dr inż. Jerzy Obolewicz,
 • Pan Mecenas Zbigniew Tetkowski,
 • Dyrektor biura Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Pani Małgorzata Czarnecka oraz wielu innych znakomitych gości.

Podczas uroczystości zostały wręczone wyróżnienia dla osób współpracujących z firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Kolega dr inż. Adam Baryłka na zbliżające się Święta złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze oraz życzył, żeby kolejny rok był czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeń.

 

Czytaj więcej