Pan dr inż. Adam Baryłka w Radzie Programowo-Naukowej „Przeglądu Technicznego”

Uprzejmie informujemy, iż kolega dr inż. Adam Baryłka został powołany do Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Przegląd Techniczny”, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.