PEKIN 2020 – Międzynarodowa Konferencja pt. SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO COUNTRIES: SYNERGY AND INTEGRATION

W dniu 14.05.2020 odbyła się w Pekinie Międzynarodowa Konferencja pt. SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SCO COUNTRIES: SYNERGY AND INTEGRATION. Konferencja została przeprowadzona w trybie online. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego reprezentowali Przewodniczący Rady Naukowej CRB Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA oraz dr inż. arch. Adam Baryłka.