Plebiscyt Złotego Inżyniera w Pałacu Prezydenckim

Nasz Kolega Pan Adam Baryłka miał zaszczyt wziąć udział w uroczystości z okazji Jubileuszowej XXV edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Prezydent powiedział m.in.: „Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej./…/ Bardzo bym chciał, abyśmy umieli stworzyć warunki, żeby inżynierowie pracowali w naszym kraju”. Gratulujemy Zwycięzcom Jubileuszowej Edycji!

Wystąpienie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Rozmowa z Ministrem Rozwoju Panem Jerzym Kwiecińskim.

Rozmowa z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Przedstawiciele Oddziału Warszawskiego SIMP.

Przedstawiciele Zarządu Głównego SITPMB z  Andrzejem Rosiewiczem.