Porozumienie współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

24 stycznia 2022 r. podpisaliśmy porozumienie z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego. Porozumienie o współpracy podpisali Michał Szota, Pełnomocnik Zarządu Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Dorota Cabańska, p. o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna oraz organizacyjna, a także wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami. Strony Porozumienia zadeklarowały wspieranie swoich inicjatyw, wzajemną promocję działalności GUNB i CRB, w tym rozpowszechnianie informacji na temat organizowanych wydarzeń, konferencji, szkoleń oraz spotkań branżowych. Porozumienie zobowiązuje również strony do współpracy przy opracowywaniu projektów związanych z procesem budowlanym.

szczegóły na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/porozumienie-z-centrum-rzeczoznawstwa-budowlanego