Powołanie dla Pana Profesora Jerzego Obolewicza

Miło nam poinformować Państwa o powołaniu Pana Profesora Jerzego Obolewicza do Zespołu Ministra w zakresie oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.