Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu IBOA

Rada Naukowa Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych  (IBOA) została powołana w dniu 22.09.2020 r w celu opiniowania aktywności naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz zachowania najwyższego poziomu w działalności instytutu.

Do Rady Naukowej Instytutu IBOA zostali powołani:

  • prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej KOLASA
  • dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI, prof. WAT
  • dr hab. inż. Zbigniew SZCZEŚNIAK, prof. WAT
  • dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. PCz.
  • dr hab. Adam RADOMYSK, prof. LAW
  • dr hab. inż. Grzegorz GINDA, prof. AGH
  • dr hab. inż. Stefan OWCZAREK,
  • dr hab. inż. Artur RUSOWICZ, prof. PW