Akademia Obrony Narodowej – kontrola 5-letnia – marzec 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej okresową kontrolę 5-letnią w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym – wentylacja oraz kontrola przewodów kominowych dla 59 budynków.