Akademia Obrony Narodowej – projekt budowlany w zabytkowym obiekcie – marzec 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej projekt budowlany dotyczący wykucia otworu drzwiowego w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

W skład całego zamierzenia projektowego wchodziło:

  • projekt budowlany przebicia otworu drzwiowego,
  • specyfikacja,
  • kosztorys inwestorski,
  • przedmiar robót,
  • uzgodnienia konserwatorskie.