Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – program funkcjonalno-użytkowy – 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała program funkcjonalno-użytkowy dla dostawy i montażu instalacji klimatyzacyjnych w budynku Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakres programu zawierał:

  • opis wymagań funkcjonalno-użytkowych,
  • opis etapu projektowego,
  • opis etapu wykonania prac budowlanych,
  • odniesienie do uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń wymaganych przez przepisy prawa oraz wymagań co do kwalifikacji zawodowych (budowlanych osób wykonujących prace projektowe i budowlane,
  • wskazanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.