Centrum Gieldowe – opinia techniczna – luty 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Centrum Giełdowego S.A opinia techniczna w zakresie określenia stanu technicznego i stopnia zużycia powierzchni należącej do Spółki i stanowiącej przedmiot najmu w Kompleksie „Centrum Giełdowe” przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

W szczególności dokonano oceny, czy nastąpiło zużycie rzeczy będące następstwem nieprawidłowego używania ze wskazaniem prac niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia przedmiotu najmu do stanu należytego.