DEXTERUS – kontrola okresowa – październik 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Konsorcjum Zarządców Nieruchomości – DEXTERUS z siedzibą przy al. Jerozolimskich 125/127 w Warszawie wykonała roczną kontrolę okresową stanu technicznego dwóch nieruchomości.