GUNB – dokumentacja do opisu przedmiotu zamówienia publicznego

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wykonała dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

Zakres prac obejmował wykonanie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz niezbędnych rysunków.