INVEST SW – dokumentacja dla budynku zabytkowego – grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie firmy INVEST SW Sp z o.o. dokumentację projektowo-wykonawczą budynku zabytkowego usługowo – mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim.

Zakres przygotowywanej dokumentacji obejmował remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, murków, tarasów, stropodachów oraz obróbkę kominów, jak również elewacje zewnętrzne.