Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych – kontrola okresowa – marzec 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej kontrolę okresową wynikającą z art. 62 Ustawy Prawo budowlanego budynku Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego zlokalizowanego przy ul. Piasta w Milanówku.