Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – kontrola okresowa – maj 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wykonała kontrolę okresową ogólnobudowlaną zgodną z art. 62 Ustawy Prawo budowlane dla obiektu stanowiącego siedzibę Ministerstwa położonego w Warszawie przy ul. Królewskiej 27.