Muzeum Etnograficzne – opinia techniczna – wrzesień 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Państwowego Muzeum Etnograficznego z siedzibą przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie wykonała opinię techniczną w sprawie sądowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, w zakresie kwestii objętych opinią Biegłego sądowego oraz w zakresie kwestii wskazanych w postanowieniu Sądu i uwzględnieniu pytań obu stron.