Ośrodek Readaotacyjno-Rehabilitacyjny – kontrola okresowa – grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Ośrodka Readaotacyjno – Rehabilitacyjnego w Karczewie wykonała kontrolę okresową obiektów oraz przygotowała opinię i ekspertyzę techniczną.