Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny – kontrola okresowa – czerwiec 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała w ramach współpracy z Ośrodkiem Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym z siedzibą w Karczewie kontrole okresowe obiektów oraz opinie i ekspertyzy techniczne.