BUDEXPO – kontrola okresowa obiektów budowlanych – listopad i grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy BUDEXPO kontrolę w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym 49 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Budexpo w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26. Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy BUDEXPO kontrolę okresową w zakresie budowlanym 11 obiektów zlokalizowanych przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83…

Czytaj więcej

INVEST SW – ekspertyza techniczna budynków – październik 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy INVEST SW Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Królewskiej 61A w Milanówku dwie ekspertyzy techniczne dotyczące wad i uszkodzeń występujących w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Żyrardowskiej 35 i 35A. Ekspertyza techniczna budynków obejmowała dach, pokrycie dachów, obróbki blacharskie dachu i balkonów, murków, tarasów, stropodachów,…

Czytaj więcej

Akademia Obrony Narodowej – dokumentacja wykonawczo-projektowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej dokumentację wykonawczo-projektową na remont schodów budynku nr 14 (obiekt wpisany do rejestru zabytków) na terenie akademii wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Skład dokumentacji obejmował: Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami Projekt wykonawczy Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiary robót Kosztorys inwestorski Informację…

Czytaj więcej

UM Warszawa Praga Północ – projekt budowlano-wykonawczy – październik 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy adaptacji obiektów zabytkowych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkolnymi w budynku Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczyło realizowanej…

Czytaj więcej

UM Warszawa Dzielnica Bemowo – dokumentacja rozbiórkowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dokumentację rozbiórkową budynków położonych na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka w postaci: 1. Projektu rozbiórki niezbędnej do wydania decyzji na rozbiórkę, kosztorysów rozbiórki i przedmiaru robót 2. Inwentaryzacji drzew i krzewów niezbędnych do uzyskania decyzji na wycinkę.

Czytaj więcej

WM „OAZA” – nadzór inwestorski – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. prowadziła na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej „OAZA” –  nadzór inwestorki nad wszelkimi robotami budowlanymi, drogowymi, sanitarnymi i elektrycznymi dla obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 15.

Czytaj więcej

NOSTEG-S – dokumentacja projektowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała przy współpracy z firmą NOSTEG-S jako podwykonawca, dokumentację projektową budowlano-wykonawczą oraz kosztorysową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w projekcie Osiedle SŁONECZNE w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego.

Czytaj więcej