Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – nadzór inwestorki – luty 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonywała na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w budynku zlokalizowanym przy al. Solidarności 77 w Warszawie nadzór inwestorki nad realizacją: remontu trzech łazienek na kondygnacjach nadziemnych w części zachodniej, czterech łazienek na kondygnacjach nadziemnych w części wschodniej oraz dwóch łazienek na poziomie piwnicy; przebudowy pomieszczenia serwerowni; wymiany dźwigu…

Czytaj więcej

OASA – dokumentacja projektowa przebudowy budynku- styczeń 2013

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie firmy OASA Sp. z o.o. – dokumentacja projektowa przebudowy budynku biurowego wraz z częścią magazynową w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku zlokalizowanego w Broniszach przy ul. Świerkowej 3A.

Czytaj więcej

INVEST SW – dokumentacja dla budynku zabytkowego – grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie firmy INVEST SW Sp z o.o. dokumentację projektowo-wykonawczą budynku zabytkowego usługowo – mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim. Zakres przygotowywanej dokumentacji obejmował remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, murków, tarasów, stropodachów oraz obróbkę kominów, jak również elewacje zewnętrzne.

Czytaj więcej

Neinver – kontrola okresowa FACTORY i FUTURA – grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. w okresie od 13 października 2007 r. do 4 grudnia 2012 r. realizowała usługi związane z wykonywaniem okresowych kontroli budowlanych obiektów Centrum Handlowego Outlet FACTORY we Wrocławiu przy ul. Granicznej 2 oraz FUTURA Park we Wrocławiu przy ul. Granicznej 2a.

Czytaj więcej

BUDEXPO – kontrola okresowa obiektów budowlanych – listopad i grudzień 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy BUDEXPO kontrolę w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym 49 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Budexpo w Warszawie przy ul. Bartyckiej 26. Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy BUDEXPO kontrolę okresową w zakresie budowlanym 11 obiektów zlokalizowanych przy ul. Prymasa Tysiąclecia 83…

Czytaj więcej

INVEST SW – ekspertyza techniczna budynków – październik 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla firmy INVEST SW Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Królewskiej 61A w Milanówku dwie ekspertyzy techniczne dotyczące wad i uszkodzeń występujących w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Żyrardowskiej 35 i 35A. Ekspertyza techniczna budynków obejmowała dach, pokrycie dachów, obróbki blacharskie dachu i balkonów, murków, tarasów, stropodachów,…

Czytaj więcej

Akademia Obrony Narodowej – dokumentacja wykonawczo-projektowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Akademii Obrony Narodowej dokumentację wykonawczo-projektową na remont schodów budynku nr 14 (obiekt wpisany do rejestru zabytków) na terenie akademii wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Skład dokumentacji obejmował: Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami Projekt wykonawczy Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiary robót Kosztorys inwestorski Informację…

Czytaj więcej

UM Warszawa Praga Północ – projekt budowlano-wykonawczy – październik 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała dla Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy adaptacji obiektów zabytkowych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Przedszkolnymi w budynku Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczyło realizowanej…

Czytaj więcej