Referencje- Batorego 4 Sp. z o. o.

Prezentujemy Państwu poświadczenie wykonania ekspertyzy technicznej  dotyczącej stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w strefie oddziaływania budowy obiektu zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Batorego 4. Dziękujemy za współpracę i polecamy się na przyszłość!