Referencje- Batorego 4 Sp. z o. o.

Prezentujemy Państwu poświadczenie wykonania ekspertyzy technicznej  dotyczącej stanu technicznegoobiektów budowlanych znajdujących się w strefie oddziaływania budowy obiektu zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Batorego 4.Dziękujemy za współpracę i polecamy się na przyszłość!