Referencje od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Jabłonna

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  wykonała ekspertyzy budowlane dla ośmiu budynków w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jabłonna.