Referencje – Szkoła Podstawowa Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego

Prezentujemy Poświadczenie wykonania pomiarów elektrycznych na kuchni i stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 133 im. Stefana Czarnieckiego przy ul. Fontany 3 w Warszawie.

Dziękujemy za współpracę.