Referencje Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus

Z przyjemnością prezentujemy Państwu Referencje wystawione przez Burmistrza Dzielnicy Ursus za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiOR doposażenia budynku przy ul. Regulskiej 44 w Warszawie  w kotłownię gazową.