Referencje po współpracy z Przedszkolem nr 263 w Warszawie

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego wykonała opinię techniczną dotyczącą zabezpieczenia konstrukcji budynku przy przebudowie pomieszczeń Przedszkola nr 263 w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie oraz efektywną współpracę.