Referencje po wykonaniu wielobranżowej dokumentacji wykonanej dla Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Olsztynie

Dla Oddziału Regionalnego w Olsztynie Agencji Mienia Wojskowego  firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego wykonała wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem decyzji – pozwolenia na budowę.

Dziękujemy za przesłanie referencji oraz Państwa słowa uznania.