SM Służewiec – opinia techniczna – październik 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec” z siedzibą przy ul. Bełdan 2 w Warszawie wykonała opinię techniczną w zakresie ustalenia przyczyn zawilgoceń posadzki, słupów wsporczych i miejscowo ścian garażu wraz z metodyką usunięcia przecieków wody w budynkach zlokalizowanych przy ul. Bełdan 4 i Wydmińskiej 4 w Warszawie.