Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – ekspertyza techniczna – maj 2015

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej wykonała ekspertyzę techniczną dla Zespołu Szkół Specjalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem”.