UM Warszawa Dzielnica Bemowo – dokumentacja rozbiórkowa – 2012

Firma Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dokumentację rozbiórkową budynków położonych na Forcie Bema oraz przy ul. Sobczaka w postaci:

1. Projektu rozbiórki niezbędnej do wydania decyzji na rozbiórkę, kosztorysów rozbiórki i przedmiaru robót

2. Inwentaryzacji drzew i krzewów niezbędnych do uzyskania decyzji na wycinkę.